Úvod Slovník

Slovník

Anamnéza - předchorobí je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti. Přímá anamnéza probíhá formou rozhovoru lékaře s pacientem.

Diagnostika – medicínský obor, který se zabývá soustavným hledáním příčin nějakého obvykle nežádoucího stavu, nemoci, poruchy, poškození a určením i klasifikací těchto příčin.

Imunita - V užším slova smyslu znamená termín „imunita“ naprostou odolnost organismu proti chorobě („imunní jedinec“).

Lokalizace – upřesnění místa určitého dění.

Specifikace – bližší popsání, upřesnění údajů, nejen místa, ale i průběhu apod.

Stres - je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Bolest v krku.cz
Kontakty